8:00 - 17:00
Mayautomatic@sieuha.com
02438331155

TÀI LIỆU- BẢN VẼ DÀNH CHO KTS VÀ NHÀ THẤU

Tác giả: | Ngày đăng: 07-12-2023

SẴN SÀNG CUNG CẤP CÁC TÀI LIỆU DÀNH CHO THIẾT KẾ (ACAD) VÀ CÔNG TÁC LẮP ĐẶT (PDF)...

1. TÀI LIỆU THIẾT BỊ CỔNG TRƯỢT

       To Download - Click here 


         To Download - Click here


2. TÀI LIỆU THIẾT BỊ CỔNG XOAY

       To Download - Click here 


         To Download - Click here


 

3. TÀI LIỆU THIẾT BỊ CỔNG GẤP

       To Download - Click here 


         To Download - Click here


 

4. TÀI LIỆU THIẾT BỊ CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG

       To Download - Click here 


         To Download - Click here


 

5. TÀI LIỆU CỬA QUAY REVOLVING

       To Download - Click here 


         To Download - Click here


 

6. TÀI LIỆU THIẾT BỊ CỬA MỞ TỰ ĐỘNG

       To Download - Click here 


         To Download - Click here


 

7. TÀI LIỆU THIẾT BỊ BARRIER

       To Download - Click here 


         To Download - Click here

 


8. TÀI LIỆU THIẾT BỊ CỬA CUỐN VÀ CỬA CUỐN NHANH

       To Download - Click here 


         To Download - Click here


8. TÀI LIỆU THIẾT BỊ CỬA NÂNG GARAGE

       To Download - Click here 


         To Download - Click here


9. TÀI LIỆU THIẾT BỊ CỬA KÍNH + KHUNG (THÉP; NHÔM; INOX)

       To Download - Click here 


         To Download - Click here

 

 


For more infomation > Pls contact to our hand phone: 0904 022224